IEDERE THERAPEUT EEN EIGEN KLACHTENFUNCTIONARIS?

Geplaatst op: 15 juni 2016

IEDERE THERAPEUT EEN EIGEN KLACHTENFUNCTIONARIS?

hero (2).jpg

Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen zorg ingegaan. Het jaar 2016 is

Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen zorg ingegaan. Het jaar 2016 is voor deze wet een overgangsjaar waarin de zorgverleners zich kunnen voorbereiden op de eisen die geformuleerd zijn in die wet. Vanaf 1 januari 2017 moet echter alles geregeld zijn en aan de eisen worden voldaan.
Een van de zaken die dan geregeld moet zijn is dat iedere hulpverlener over een “klachtenfunctionaris” dient te beschikken.
Uit de inventarisatieformulieren…. lees hier het volledige artikel.