Beroepsverzekering

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg

  Als lid van VIV ben je verplicht een beroepsverzekering af te sluiten. Je kunt zelf een verzekering afsluiten, maar je kunt je ook aansluiten bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg die wij alle leden aanbieden. Hier lees je wat deze verzekering precies inhoudt en wat de kosten zijn.

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering die wij hebben afgesloten is toegespitst op professionals in de zorg. Zo weet jij zeker dat je goed vertegenwoordigd bent.

  De verzekering bestaat uit 2 delen:

  • Beroepsaansprakelijkheid (verplicht als lid van VIV)
  • Rechtsbijstand
 • Beroepsaansprakelijkheid

  Dit is de aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die je eventueel maakt in de uitoefening van jouw beroep. Denk bijvoorbeeld aan een onzorgvuldige handeling, nalatigheid, onjuiste advisering en dergelijke. Het gaat dan om werkzaamheden die direct verband houden met de beroepsuitoefening (behandeling).

 • Bedrijfsaansprakelijkheid

  Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heb je nodig om het algemene aansprakelijkheidsrisico te dekken, dat niet direct te maken heeft met de behandeling van uw patiënt. Het van de trap vallen door een loszittende trede of het in elkaar zakken van uw behandeltafel zijn daar voorbeelden van. Ook de verkoop van producten aan patiënten en niet-patiënten valt hieronder.

 • Rechtsbijstand

  Juridische bijstand is ongelimiteerd gedekt. Let op: deze bijstand heeft betrekking op de beroepsaansprakelijkheid dus niet privé of puur zakelijk of. Incasso, huurproblemen en dergelijke vallen hier niet onder.

 • Kosten, polisvoorwaarden en dekking

  De premie bedraagt € 90,- op jaarbasis (vanaf 2024).

  De voorwaarden van deze verzekering staan op de downloadpagina van onze website. Iedereen ontvangt een individuele polis per e-mail. 

  Het verzekerd bedrag is € 1.000.000,- per aanspraak met ongelimiteerd aantal claims per jaar. Er is geen eigen risico en je hebt volledige dekking voor de Wkkgz.

 • Verzekerde werkzaamheden

  Hieronder vallen alle werkzaamheden die genoemd worden onder categorie 1 t/m 3, zie overzicht van dekkingen. Daarbij geldt als aanvullende voorwaarde: VIV-leden; therapeuten die voldoen aan de voorgeschreven opleidingseisen. Als je in de loop van de tijd andere opleidingen hebt gevolgd of andere methodieken gebruikt dan zijn deze ook meeverzekerd, zolang ze voldoen aan de normen van de VIV.

 • Dekking

  Zie pagina 4 in het overzicht van dekkingen.

  Let op!
  Als je de volgende werkzaamheden uitvoert, neem dan contact op met de verzekeringsmaatschappij: Manuele therapie / manuele therapie bij dieren/  Micro Needling /Derma Roll/ Chiropractie Osteopathie/ Colonhydrotherapie/ Fysiotherapie /Fysiotherapie bij dieren/ Paardentherapieën.

 • Wkkgz

  De eventuele gevolgen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden door deze polis volledig gedekt. Dat betekent ongelimiteerde rechtsbijstand en een dekking voor de eventuele schadevergoeding van maximaal €25.000, –. Er is nog steeds een zeer slechte bekendheid met deze nieuwe wet die van toepassing is op alle therapeuten in Nederland sinds 1 januari 2016. Wil je meer weten over deze wet? Kijk dan op www.kwaliteitenklachtenzorg.nl.  Daar vind je ook de tekst van de volledige wet.

Nog vragen?

Heb je nog een vraag over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg? Kijk dan bij de veel gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.