Veelgestelde vragen | FAQ

Wil je meteen antwoord op jouw vraag?
Wij hebben de veelgestelde vragen voor je op een rij gezet.

 • Wanneer kan ik een lidmaatschap aanvragen?

  Als je studerende bent aan of bewijs van een afgeronde complementaire beroepsopleiding op HBO niveau met minimaal 160 contacturen kan overleggen.

  Zie onze opleidingenlijst voor de opleidingen die VIV erkent.

  Heb je geen door VIV erkende accreditatie voor jouw opleiding gedaan, dan bestaat nog steeds de mogelijkheid om lid te worden. Check dan de opleidingscriteria op de pagina toelating. En denk je vervolgens met jouw opleiding en instelling toch bij de VIV te horen? Dan mag je ook een lidmaatschap aanvragen. Dat kan via de pagina ‘Aanmelden’.
  LET OP: We geven hierover uitsluitsel nádat je je aanmelding ingediend hebt.

 • Hoe weet ik of mijn opleiding aan de eisen voldoet?

  Er kan een VIV lidmaatschap aangevraagd worden indien je minimaal 1 door VIV erkende complementaire beroepsopleiding op HBO-niveau van minimaal 160 contacturen hebt gevolgd en deze opleiding hebt afgesloten met een geaccrediteerd (erkend) diploma.
  VIV erkent de accreditaties van opleidingen door SNRO, SKB en velen van KTNO (niet allemaal, dus check dit goed). Waar moet je op letten:

  • Is jouw opleiding geaccrediteerd door SKB, KTNO of SNRO? Zo ja, dan kan erkennen wij jouw opleiding.
  • Voldoet jouw opleiding aan onze eis van minimaal 160 contacturen? Dan voldoe je met jouw opleiding aan onze eisen en zien wij jouw aanmelding graag tegemoet.

  Wil je vergoed worden door zorgverzekeraars?
  Dan dien je bovendien over een door CPION of SNRO geaccrediteerd MBK/PsBK te beschikken, die voldoet aan de PLATO-normen of vrijstelling daartoe conform dit opleidingen overzicht.

 • Wat is PLATO?

  PLATO staat voor kwaliteitscriteria voor zorgverleners, behandelaars. Wil je voor vergoeding via de zorgverzekeraars in aanmerking te komen? Dan dient zowel je beroepsopleiding als je jaarlijkse na- / bijscholing te voldoen aan de PLATO norm. We doelen hiermee op het up to date houden van je MBK/PsBK kennis. Je vindt hieronder de link naar het volledige overzicht van de PLATO termen en normen.
  Eindtermen Medische- en Psychosociale Basiskennis 2018/2019
  Voor zorgverleners in de complementaire zorg”

  En meer informatie vind je op onze pagina ‘PLATO Eisen, wat zijn het?’

 • Hoe kan ik me aanmelden en wat kost dat?

  Je kunt een lidmaatschap aanvragen met het aanmeldformulier. Deze vind je op de pagina ‘Aanmelden’ . Op de pagina ‘Toelating’  staan de toelatingsprocedure, de kosten van de contributie en onze verzekering (optioneel).

 • Als ik niet toegelaten word, krijg ik dan mijn aanmeldkosten terug?

  Nee, de aanmeldkosten zijn bedoeld om de kosten te dekken van het administratieve voortraject. Deze worden niet teruggestort.

 • Hoe en wanneer vinden de toelatingsgesprekken plaats?

  Onze toelatingsgesprekken zijn vervangen door toelatingsvisitaties en vinden zo spoedig mogelijk na afronding van de digitale toelatingsprocedure plaats.

  De Toelatingscommissie houdt sinds augustus 2018 geen toelatingsdagen meer. Deze zijn vervangen door een toelatingsvisitatie. Voor deze visitatie word je uitgenodigd als:

  • Wij jouw aanvraag compleet ontvangen hebben en de voorzitter van de toelatingscommissie jouw aanvraag positief heeft beoordeeld. Je bent dan lid met alle rechten en plichten voor de duur van 1 jaar.  
  • Je de betaling van de contributie hebt voldaan.
 • Worden mijn behandelingen of consulten altijd vergoed?

  Nee, je behandelingen of consulten worden niet altijd vergoed. Als eerste dien jij als behandelaar aan de eisen van de zorgverzekeraar te voldoen. En dat is een door Cpion of SNRO erkend diploma op het gebied van medische-, en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen, of een vrijstellend Bachelorsdiploma (NVAO) conform de Opleidingen vermeld op overzicht Plato Vrijstellingsvoorwaarden.
  Voor VGZ-groep dien je daarnaast ook aangesloten te zijn bij koepelorganisatie RBCZ.

  Als 2e is het afhankelijk van de polis van de cliënt, deze dient aanvullend verzekerd te zijn voor aanvullende, alternatieve zorg.

  Lees hier meer over PLATO Eindtermen – PLATO Eisen
  En op deze pagina over de actuele vergoedingsvoorwaarden van zorgverzekeraars

 • Hoe word ik lid van RBCZ?

  Als eerste dien je lid te zijn van een door RBCZ erkende beroepsvereniging, zoals VIV. Nadat je toegetreden bent bij de VIV kan je via ons secretariaat je lidmaatschap bij de RBCZ aanvragen. De kosten hiervoor bedrag € 75,00
  De Registertherapeut BCZ® moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Heeft een door Cpion of SNRO erkend diploma op het gebied van medische-, en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen, of een vrijstellend Bachelorsdiploma (NVAO) conform de Opleidingen vermeld op overzicht Plato Vrijstellingsvoorwaarden.
  • Heeft bovendien een opleiding gevolgd op hbo-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar* die alle aspecten van het therapie-vak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut.
  • De beroepsbeoefenaar onderwerpt zich aan de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz. en aan het TCZ-tuchtrecht.
  • Heeft een beroeps-aansprakelijkheids-verzekering, die voldoende dekking geeft bij de behandeling van klachten en geschillen in het kader van de Wkkgz.
  • Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien, die bij inschrijving bij de beroepsorganisatie niet ouder is dan drie maanden. De beroepsorganisatie ontvangt het originele exemplaar van de VOG. Een kopie exemplaar behoudt de therapeut zelf voor de eigen administratie.
  • Praktijk en praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de Stichting RBCZ en de specifieke voorwaarden van de VIV.
  • De therapie moet erop gericht zijn de gezondheid en de kwaliteit van leven van de cliënt te bevorderen en/of te genezen.
  • Is in het bezit van een AGB-code.

  * Vooralsnog worden ook gestapelde opleidingen goedgekeurd, dus een 2-jarige opleiding met vakgerichte aanvullingen. De goedkeuring en toelating op basis hiervan wordt bepaald door RBCZ, niet door VIV.

 • Hoe vraag ik AGB Codes aan?

  Je VIV registratie bepaalt de erkenning voor een AGB code. Jouw specialisatie (de door VIV erkende complementaire beroepsopleiding) de kwalificatie die je bij jouw AGB code aanvraagt.
  Heb je jouw VIV registratienummer binnen en vraag je voor het eerst een AGB-registratie aan? Bekijk dan de informatie voor starters in de zorg en kom meer te weten over de verschillende AGB-codes en het aanvraagproces.

  Lees ook de veelgestelde vragen over AGB codes op de website van Vektis.

  Als zorgaanbieder heb je een AGB-registratie nodig om geleverde zorg te kunnen declareren. De aanvraag doe je via de organisatie Vektis. De AGB-code is een uniek codenummer van Nederlandse zorgaanbieders of zorgverleningsinstanties. De AGB-code is op grond van de WMG sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle formele zorgverleners.

 • Wat gebeurt er met mijn AGB codes als ik mijn lidmaatschap opzeg?

  In principe raak je deze bij Vektis geregistreerde codes nooit kwijt, maar ze kunnen wel op non-actief gezet worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer wij bij Vektis melden dat jouw lidmaatschap bij VIV geëindigd is.

  Veel gestelde vragen hierover:

  1. Word ik automatisch (door VIV) uitgeschreven bij Vektis? 
   Nee, niet uitgeschreven, maar wél worden de door VIV toegekende erkenningen ingetrokken.
   VIV dient bij Vektis te melden dat jij jouw lidmaatschap hebt opgezegd, waardoor de VIV-erkenningen worden ingetrokken. Zonder erkenningen kan er niet gedeclareerd worden.
  2. Wat gebeurt er vervolgens met mijn AGB-codes?
   Een eenmaal verstrekte AGB code blijft gekoppeld aan een therapeut, maar komt op non-actief te staan als er geen erkenningen aan vast hangen.
  3. Kunnen de AGB-codes nog ergens anders voor gebruikt worden?
   Nee. De AGB codes zijn primair bedoelt als identificatie voor de zorgverzekeraar om te controleren of de ingediende declaratie in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding.
  4. Wat gebeurt er met mijn gegevens bij Vektis?
   Deze blijven bestaan met jouw AGB codes op inactief. Je dient zelf een beeindigingsformulier in te vullen als je volledig uitgeschreven wenst te worden. Daarmee verdwijnen jouw gegevens en inactieve AGB codes uit hun bestand. Wij als beroepsorganisatie melden enkel dat je bij ons bent opgestapt

  Opzeggen kan via: https://www.vektis.nl/uploads/AGB/Beeindigingsformulier.pdf  Een beëindigingsformulier wordt gebruikt als je zeker weet dat je geen therapeutisch werk meer gaat verrichten en de AGB code kan komen te vervallen.

 • Wat zijn prestatiecodes en hoe werk ik daar mee?

  Een prestatiecode is gekoppeld aan een behandelwijze. Op de factuur is ‘behandeling’ alleen niet voldoende. Je vermeldt zowel de prestatiecode als een omschrijving van de behandeling op de factuur.

  Bijvoorbeeld
  Prestatiecode 24516 – behandeling “emotioneel lichaamswerk” of
  Prestatiecode 24005 – behandeling “overige natuurgeneeskunde mét vermelding van de betreffende behandelwijze”

  De lijst met prestatiecodes is landelijk. Voor iedere behandeling moet je de daarvoor bestemde prestatiecode vermelden. Daarnaast is het voor sommige verzekeraars verplicht, om de daarbij door jouw gebruikte behandelwijze te vermelden. Kijk voor meer informatie op onze pagina ‘Facturatie alternatieve geneeswijzen’

 • Hoe weet ik welke prestatiecode ik moet gebruiken?

  Je kan niet elke prestatiecode gebruiken. Deze is gekoppeld aan jouw behandelwijze en de complementaire beroepsopleiding die je daarvoor gevolgd hebt. Sommige zorgverzekeraars sluiten bepaalde complementaire prestatiecodes uit.

  Er is een landelijke lijst met prestatiecodes en kwalificaties welke terug te vinden zijn op de website van Vektis.  

 • Wat zijn kwalificatiecodes en hoe kom ik hier aan?

  VIV leden hebben hierover in juli 2021 een mail ontvangen!

  Een kwalificatie is een erkenning die de VIV toekent op basis van jouw beroepskwalificatie. Elke toegekende erkenning, of intrekking van de erkenning door de VIV wordt geregistreerd in het register van Vektis, waar ook je AGB codes geregistreerd staan. Elke bij Vektis geregistreerde therapeut wordt op basis van die erkenningen vergoed door zorgverzekeraars. Erkenningen zijn gebonden aan je lidmaatschap, en komen te vervallen als je je lidmaatschap opzegt.

  In het register vind je bij het VIV lid:

  • De erkende kwalificatiecode(s)
  • Gebruikte prestatie codes
  • Persoonlijke AGB codes

  Vind HIER het overzicht van Erkenningen en Kwalificatiecodes

 • Hebben jullie een collectieve verzekering?

  Er wordt voor alle leden onderhandeld over de kosten van een beroepsaansprakelijkheid verzekering. Als je deze niet ergens anders hebt afgesloten, kun je gebruik maken van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de VIV ieder jaar voor haar leden regelt. Elk aangesloten lid ontvangt een individuele polis, toegespitst op ‘integrale vitaliteit’. Hier zit ook bedrijfsaansprakelijkheid en beperkt rechtsbijstand in. De premie is € 85,= per jaar (vanaf 2022). Bij tussentijds instappen, betaal je naar rato (per kwartaal).

 • Zijn jullie aangesloten bij een geschillencommissie?

  Ja, als VIV-lid ben je aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen. Deze Geschillencommissie is vanwege kwaliteit en kosten opgericht door een samenwerkingsverband waarin de VIV deelneemt: de CAMCoop.

 • Hoeveel nascholing eist de VIV per jaar?

  4 dagdelen, waarvan er maximaal 2 uit intervisie mogen bestaan.
  De VIV verplicht haar leden tot minimaal 4 dagdelen aan bijscholing per jaar. Deze nascholingen hoef je niet per se te volgen bij de VIV. Wij accepteren alle bijscholingen/cursussen/workshops/opleidingen mits erkend, die te maken hebben met het bijhouden van je vakgebied. Zie hiervoor ons Nascholingsreglement.

 • Hoeveel intervisie eist de VIV per jaar?

  We stellen geen eisen aan de hoeveelheid, wel dat je dit met regelmaat doet in sessies van minimaal 1,5 uur per keer en met minimaal 3 personen.

  Naast na- en bijscholing gaat de VIV ervan uit dat jij je professionaliteit ook laat groeien en toetsen middels intervisie. Dit kan met collega’s uit jouw eigen beroepenveld zijn, maar dat hoeft niet. Het kan ook met VIV leden zijn bijvoorbeeld. Ons secretariaat heeft de landelijke groepen in beeld waar jij als lid bij aan kan sluiten, maar je kan ook een eigen groep samenstellen.

  We verwachten dat je bewijzen kan overleggen van jouw intervisie. Bijvoorbeeld middels (korte) verslaglegging. Voorbeelden en formats vind je onder onze downloads voor leden.
  Ook mag je intervisie deels indienen als nascholing. Zie hiervoor ons Nascholingsreglement.

 • Wat doet de VIV voor haar leden?

  • Bijscholingen. De VIV organiseert verschillende bijscholingen per jaar, waarvan 2 gratis zijn voor onze leden.
  • Beschikbaar stelling van juridisch getoetste documenten: Informed Consent, Algemene Voorwaarden, BHV-plan, AVG-voorbeeld formulieren.
  • Collectieve belangenbehartiging: wij zitten rond de tafel met verschillende zorgverzekeraars, overkoepelende organen en collega-organisaties.
  • In het kader van de Wkkgz: een interne klachtcontactfunctionaris en een externe volstrekt onafhankelijke klachtenfunctionaris
  • Een interne vertrouwenspersoon voor leden.
  • Onafhankelijk extern georganiseerd tuchtrecht.
  • Website-vermelding en interactieve website met downloads voor onze leden.
  • Regelmatig een nieuwsbulletin met actuele ontwikkelingen.
  • Facebook; met de bijscholings-agenda, nieuws en updates.
 • Waarom en hoe houdt VIV visitaties?

  In het belang van elkaar leren kennen en scherp houden, visiteren wij vanuit intercollegiale toetsing aan onze lidmaatschapseisen en praktijkcode. Wij visiteren onze leden aan het begin van hun toelating middels een toelatingsvisitatie en vervolgens elke 5 jaren. De VIV doet dit enerzijds om de kwaliteit te borgen en de praktijkvoering te toetsen, maar anderzijds ook om collegiale contacten te bevorderen en leden de gelegenheid te bieden om persoonlijk vragen te stellen en met een collega te spreken.

  De kosten van de toelatingsvisitatie zijn volledig voor rekening van het nieuwe lid en onderdeel van de toelatingsprocedure.

  De kosten van de 5 jaarlijkse visitatie worden voor 50% betaald door de VIV en voor 50% aan het lid doorberekend.

  Leden kunnen de visitatie checklist downloaden in het ledendeel bij downloads.

 • Hoe vraag ik een VOG aan?

  De VOG verklaring, Verklaring Omtrent het Gedrag,  is onderdeel van zowel de lidmaatschapsaanvraag als de visitatie. De VOG is het enige wat je per post moet opsturen. (Nadat je er een kopie van hebt gemaakt voor je eigen administratie.

  De VOG kan je voor VIV op 2 manieren aanvragen:

  1. Download het Aanvraagformulier VOG, print deze uit en vul de gegevens in op de eerste pagina. Vergeet niet de datum in te vullen bij vraag 2.6 op pagina 4. De gegevens van VIV zijn al ingevuld. Het ingevulde formulier kun je indienen op het gemeentehuis. Na enkele weken (per gemeente verschillend) krijg je de aangevraagde VOG thuisgestuurd.
  2. Je kunt de VOG ook digitaal aanvragen, klik daar voor hier. De kosten voor de aanvraag zijn hetzelfde. De procedure is als volgt:
   – Invullen gegevens & betaling van € 7,50
   – Binnen 24 uur ontvang je een mail van Dienst Justis
   – Bevestig de mail van Dienst Justis met je DigiD en betaal per iDeal € 33,85
   – Na goedkeuring ontvangt je de VOG per post op je huisadres
   – De originele VOG stuur je dan per post naar het VIV secretariaat – een kopie ervan bewaar je in je eigen administratie.

   Bij de digitale aanvraag kun je het volgende invullen:
   – Waarvoor is VOG nodig: kies aanmelding/registratie (beroeps)register
   – Naam organisatie/instelling: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
   – Plaats organisatie/instelling: Locatie kantoor VIV (Almere)
   – Doel/reden aanvraag: kies overig
   – Toelichting: vul in lidmaatschap Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
   – Kies onder specifiek screeningsprofiel voor 45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier

  Let op: alleen een originele VOG, aangevraagd voor de VIV, wordt geaccepteerd bij de aanvraag voor lidmaatschap. Een eerder afgegeven VOG, voor een andere reden dan het lidmaatschap van de VIV, kunnen wij helaas niet accepteren.

  Stuur je VOG per post op naar VIV, t.a.v. het secretariaat.

 • Wat is Wkkgz en hoe is dat van toepassing voor mij?

  De overheid heeft hiervoor een nieuwe zelftest opgesteld en geeft een aantal specifieke uitzonderingen:

  • Jeugdhulp op basis van de Jeugdwet.
  • WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).

  Uitsluiting op basis van specifieke handelingen, zoals:

  • Coaching die wordt aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
  • Mindfullness cursussen die worden aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
  • Losmaken van spieren door een (sport)masseur en het geven van ontspanningsmassages.

  De opsomming van specifieke handelingen hierboven is onvolledig en geselecteerd op basis van de vragen die het meest bij ons zijn binnengekomen.
  Zie hier de zelftest en de volledige uitzonderingenlijst van de overheid.

  Meer informatie over de wkkgz vanuit de overheid vind je via onderstaande links:
  WKKGZ- alternatieve zorg
  WKKGZ – Veelgestelde vragen door Zorgprofessionals

 • Wtza

  De Wtza, Wet toetreding zorgaanbieders treedt inwerking vanaf 01 januari 2022.

  Wat houdt dit vooralsnog concreet in naast de eisen van deWkkgz*:

  • Een transparante, professionele boekhouding
  • Jaaroverzichten van jouw praktijkvoering (o.a. financieel en je afspraken/agenda)
  • Een plan met verbeter-acties voor je praktijk en persoonlijke ontwikkeling

  * Vooralsnog, omdat de wet nog in vorming is. Definitief uitsluitsel geeft de wet hierover per 01-01-2022.

 • Aan welke wetten dien ik te voldoen als lid en zorgverlener?

  Als zorgaanbieder moet je aan 6 wetten voldoen. Hieronder lees je in het kort welke 6 wetten er zijn en waar ze toe dienen. Op het moment dat je toegetreden bent als lid van onze vereniging vind je bij de downloads alle documenten die je helpen om je bedrijfsadministratie (het naleven van al deze wetten) op orde te krijgen.

  1. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
   Alle gegevens van cliënten die je hebt en herleidbaar zijn naar een persoon dien je veilig op te slaan en te bewaren. Hiervoor dien je 3 á 4 documenten in te vullen waaronder jouw privacyverklaring.
  2. WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst)
   Hierin zijn alle rechten en plichten van de cliënt en de zorgaanbieder opgenomen. Wij hebben dit opgenomen in een informed consent (verklaring). Tevens dien je een waarneemovereenkomst aan te gaan met een collega zorgverlener om de continuïteit van de zorg voor de cliënt te waarborgen.
  3. WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg)
   Het doel van deze wet is openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen. Een kans voor de zorgverlener om ervan te leren. De cliënt moet weten waar en hoe hij een klacht kan indienen. Hij heeft tevens recht op informatie over de klachtenprocedure, tarieven en mag vragen stellen over de kwaliteit van de zorg die hij ontvangt.
  4. VIM (Veilig Incidenten Melden)
   Vim valt onder de WKKGZ en is bedoeld om de kwaliteit van de zorgverlener te optimaliseren en te leren van (bijna) fouten. Een procedure voor het systematisch registreren, analyseren , reflecteren en herstellen van (bijna-)incidenten en calamiteiten, helpt om structurele weeffouten in je praktijk op te sporen en grotere fouten in de toekomst te voorkomen. Een calamiteit is een fout waarvan de cliënt ernstige schade heeft ondervonden en deze dien je te melden bij het IGJ (inspectie gezondheidzorg en jeugd).
  5. Meldcode (huiselijk geweld en kindermishandeling)
   De vijf stappen van de meldcode helpen je om je cliënten die in een onveilige thuissituatie zitten zo goed mogelijk te helpen. Het helpt jou om goed te kunnen afwegen wat je als zorgaanbieder wel zelf kunt doen en wat niet. Waar je hulp bij in dient te schakelen en wanneer je moet melden
  6. WTZa (Wet Toetreden Zorgaanbieders) 1 januari 2022
   Zorgt dat onder ander de bovenstaande wetten en nog een paar regels worden nageleefd door de zorgaanbieders. Het IGJ wilt meer inzicht over wie de zorgaanbieder zijn en dat die zijn kwaliteit van zorg waarborgt. Als nieuwe zorgaanbieder kun je hier meer informatie vinden en je aanmelden: https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden
 • Vind ik jullie ook op sociale media?

  Jazeker is VIV Nederland is ook actief op sociale media #VIVNederland

  Facebook Pagina

  Instagram

  LinkedIn Bedrijfspagina

  LinkedIn Groep voor alle holistisch werkende coaches en therapeuten

  Ben jij VIV lid? Dan hebben we voor jou een besloten Facebookgroep voor leden