Aanmelden / Opzeggen

 1. Studentlidmaatschap
 2. Lidmaatschap
 3. Sponsorlidmaatschap

Leuk dat je lid wilt worden

Heb je de toelatingsprocedure gelezen en wil je lid worden van VIV beroepsvereniging? Geweldig! Wij heten je van harte welkom.

Lees hieronder de volledige procedure met uitgebreide toelichting. Naast het reguliere lidmaatschap bieden we sinds dit jaar ook een sponsor- en studentlidmaatschap aan. Klik hier voor meer informatie over deze 2 lidmaatschappen. Lees verder voor een VIV lidmaatschap als holistisch en complementair werkende coach en/of therapeut.

Hieronder vind je per voorbereidende stap alle informatie.
Heb je andere vragen? Kijk dan op onze pagina FAQ, veel gestelde vragen

 • Benodigde documenten

  Het aanmeldformulier bestaat uit een aantal tabbladen die je stuk voor stuk moet doorlopen. Lees het goed door, dat helpt je bij het invullen en zo ga je er makkelijk doorheen.

  Wat je in ieder geval moet toevoegen zijn:

  • Diploma’s hbo of hbo-niveau
  • Complementaire diploma(‘s)
  • CV

  Kijk hier welke diploma’s je nodig hebt voor de toelating.
  Heb je géén door VIV erkende opleiding, maar ben je van mening dat jouw opleidingen wél aan onze opleidingseisen voldoen? Noteer dit dan onder het kopje ‘motivatie’ in het aanmeldingsformulier.

  Na het invullen van het formulier maak je een account aan en kun je via iDeal de administratiekosten van € 75,- betalen.

 • Toelatingsprocedure

  Het lidmaatschap is 1 jaar geldig. De contributie bedraagt € 355,- per jaar, maar wordt naar rato berekend op het moment dat je instapt. In dat jaar word jij binnen ongeveer 3 a 4 maanden door de toelatingscommissie gevisiteerd in jouw praktijk als onderdeel van de toelatingsprocedure. Je krijgt hiervan tijdig bericht en na de visitatie heb je vervolgens nog maanden de tijd eventuele verbeterpunten door te voeren. Ook kan je aanspraak maken op een ‘buddy’ in de vorm van een ervaren therapeut en lid tijdens dit proces, als je daar behoefte aan hebt.
  Uiteraard profiteer jij in dat jaar wel al van alle voordelen van het VIV-lidmaatschap.

  Een ander bijkomend voordeel is dat jouw toelating en de visitatie in 1 x kan gebeuren. De kosten daarvan zijn € 265,-. Als de toelatingscommissie jouw visitatie positief beoordeelt, is het lidmaatschap definitief.

 • Direct aanmelden

  1. Ga naar het aanmeldfornulier.
  2. Nadat je dossier compleet is, ontvang je binnen 14 dagen bericht van de toelatingscommissie over je toelating.

  De VOG verklaring is onderdeel van de aanvraag en is het enige wat je per post moet opsturen. Je kunt de VOG op 2 manieren aanvragen:

  1. Download het Aanvraagformulier VOG, print deze uit en vul de gegevens in op de eerste pagina. Vergeet niet de datum in te vullen bij vraag 2.6 op pagina 4. De gegevens van VIV zijn al ingevuld. Het ingevulde formulier kun je indienen op het gemeentehuis. Na enkele weken (per gemeente verschillend) krijg je de aangevraagde VOG thuisgestuurd.
  2. Je kunt de VOG ook digitaal aanvragen, klik daar voor hier. De kosten voor de aanvraag zijn hetzelfde. De procedure is als volgt:
   – Invullen gegevens & betaling van € 7,50
   – Binnen 24 uur ontvang je een mail van Dienst Justis
   – Bevestig de mail van Dienst Justis met je DigiD en betaal per iDeal € 33,85
   – Na goedkeuring ontvangt je de VOG per post op je huisadres
   – De originele VOG stuur je dan per post naar het VIV secretariaat

   Bij de digitale aanvraag kun je het volgende invullen:
   – Waarvoor is VOG nodig: kies aanmelding/registratie (beroeps)register
   – Naam organisatie/instelling: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
   – Plaats organisatie/instelling: Almere
   – Doel/reden aanvraag: kies overig
   – Toelichting: vul in lidmaatschap Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
   – Kies onder specifiek screeningsprofiel voor 45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier

  Let op: alleen een originele VOG, aangevraagd voor de VIV, wordt geaccepteerd bij de aanvraag voor lidmaatschap. Een eerder afgegeven VOG, voor een andere reden dan het lidmaatschap van de VIV, kunnen wij helaas niet accepteren.

  Stuur je VOG per post op naar:
  Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
  Secretariaat
  Postbus 1058
  3860 BB NIjkerk

 • Kosten

  De aanvraag kost je eenmalig € 75,=, ongeacht de uitslag.

  Toelatingsvisitatie; de kosten hiervan zijn € 265,= en deze betaal je na het inplannen van de toelatingsvisitatie en vindt binnen 2-10 maanden na toelating plaats, afhankelijk van de mogelijkheden van onze visiteurs.

  Contributie: De contributie bedraagt sinds 2020 € 375,- per kalenderjaar. Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt de contributie naar rato (per kwartaal) berekend. De VIV heeft een speciaal lidmaatschap voor onze senioren. De contributie voor dit lidmaatschap bedraagt € 200,- en gaat per het nieuwe kalenderjaar in na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De voorwaarden voor dit lidmaatschap zijn:

  • het seniorenlidmaatschap is voor leden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of al ouder zijn. 
  • aansluiting bij Balens en Camcoop 
  • een visitatie en verplicht gebruik maken van de Informed Consent 
  • het nakomen van de AVG 
  • minimaal 2 dagdelen nascholing en 2x2u intervisie 

  Wil je hiervan gebruik maken dan ontvangen wij graag een e-mail

  Beroepsaanspakelijkheidsverzekering, geschillencommissie en klachtfunctionaris
  Voor het VIV-lidmaatschap is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aansluiting bij een klachten-/geschillencommissie verplicht. VIV heeft voor alle leden onderhandeld met een verzekeraar voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, (beperkte) rechtsbijstand en de dekking voor de Wkkgz. Tenzij je al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, kan je gebruik maken van het VIV-aanbod en wordt de premie gefactureerd naast de jaarlijkse contributie voor je VIV-lidmaatschap. Op jaarbasis bedraagt de verzekeringspremie € 90,- (premie 2024). De aansluiting bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen bedraagt € 20,-, inclusief aansluiting bij de klachtfunctionaris (via de CAMCoop). Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt enkel de verzekeringspremie naar rato (per kwartaal) berekend.

  Lidmaatschap RBCZ: wanneer je voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking wilt komen, moet je in een aantal gevallen aangesloten zijn bij een koepelorganisatie. RBCZ is een register van hbo-geregistreerde therapeuten. Registratie bij RBCZ kan alléén in combinatie met een lidmaatschap van een beroepsorganisatie, zoals VIV. Wij verzorgen je aanmelding. De kosten van registratie zijn naar rato, dus afhankelijk van het moment dat je instapt. Je betaalt daarnaast eenmalig € 75,00 administratiekosten.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben we een collectief bij Balens voor € 90,00 per jaar (2024)

  Deelname Klachten en Geschillencommissie: Aansluiting geschillencommissie, inclusief klachtenfunctionaris (WKKGZ) bedraagt € 20,= per jaar.

Nog vragen?

Heb je nog een vraag over het aanmelden voor je lidmaatschap? Neem gerust contact op.
Is het een vraag over een procedure, bijvoorbeeld over AGB codes, vergoedingen of RBCZ? Kijk dan voor het antwoord op onze pagina FAQ, Veelgestelde Vragen

Lidmaatschap opzeggen?

Wil je geen gebruik meer maken van al het inkoopvoordeel of de gratis nascholingen en toch opzeggen? Dat kan uiteraard.

 • Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail of per aantekende post). De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor het einde van het jaar. Dat betekent dat de opzegging uiterlijk 1 december door ons ontvangen moet zijn.
 • Het lidmaatschap wordt bij een tijdige opzegging per 31 december van dat jaar beëindigd.
 • Wordt ná 1 december opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op 31 december van het jaar volgend op dit jaar. Over het nieuwe lidmaatschapsjaar ben je dan ook weer contributie verschuldigd.
 • De opzegging is pas definitief wanneer het secretariaat de opzegging heeft bevestigd.
 • Restitutie bij tussentijdse opzegging en per directe ingang van die tussentijdse opzegging is helaas niet mogelijk.
 • Wil je toch terugkomen op je besluit om je lidmaatschap op te zeggen? Als je dat doet binnen 1 jaar nadat je lidmaatschap beëindigd is, kun je je opnieuw aanmelden zonder dat je de toelatingsprocedure opnieuw hoeft te doorlopen. (Mits je aan je jaarlijkse na- & bijscholingseis hebt voldaan en eventueel nog openstaande verbeterpunten uit je visitatie doorgevoerd hebt).

Meld je je later dan 12 maanden na opzeggen weer aan, dan starten we een hele nieuwe aanvraag voor het lidmaatschap (inclusief de toelatingsprocedure). 

startup-593341_1280