Toelating

Soorten lidmaatschap

 1. Lidmaatschap (zie hieronder)
 2. Studentlidmaatschap
 3. Sponsorlidmaatschap

Op deze pagina vind je de stappen en voorwaarden van een VIV lidmaatschap.
Klik op Studentlidmaatschap of Sponsorlidmaatschap voor die voorwaarden.

Ben je nieuwsgierig naar onze beroepsvereniging en wil je meer weten?

We snappen dat het nogal lastig kan zijn om een beroepsvereniging te vinden die bij je past. Soms hoor je goede berichten van een collega of volg je je gevoel bi het lezen van een website. Als nieuw lid wil je wellicht ook meer weten of heb je vragen die je graag beantwoord hebt, ook dan ben je welkom.

We maken graag kennis met je en staan je te woord via een ZOOM meeting om je keuze te vergemakkelijken. Stuur ons een mail naar toelatingscommissie@gmail.com met je naam en telefoonnummer, eventuele vragen en welke datum in 2024 je wilt aansluiten en wij sturen je de link om te kunnen deelnemen. We starten om 12:00 uur en de bijeenkomst duurt ongeveer 30 minuten.

11 maart, maandag
18 april, donderdag
3 juni, maandag
19 september, donderdag
4 november, maandag
12 december, donderdag

We zien je met veel plezier tegemoet. De Toelatingscommissie

Onze toelatingseisen lidmaatschap in het kort

In het kort moet je voldoen aan onze eisen voor wat betreft:

 • Een holistische beroepsopleiding (van minimaal 2 jaar)

  Opleidingseisen: Je kunt een VIV-lidmaatschap aanvragen als je minimaal 1 door ons erkende holistische, complementaire beroepsopleiding op hbo-niveau hebt gevolgd met een minimum van 160 les-contacturen. Ervaring leert dat dit ongeveer 40 volledig gevulde fysieke lesdagen in ca 2 jaren beslaat. Ook heb je naast deze lescontacturen binnen de duur van deze beroepsopleiding ervaring opgedaan en heb je zowel voor de theorie als de praktijk een diploma ontvangen.

  Let op: de hierboven genoemde les -contacturen zijn exclusief stage/praktijk uren, exclusief uren MBK/PsBK, exclusief andere studie belastingsuren die veelal buiten de les-contacturen plaatsvinden en daarom niet vergelijkbaar met ECT’s.

  Let op: Met deze opleiding bedoelen we niet een MBK/PsBK-opleiding, maar een holistische en vakgerichte/ therapeutische/ complementaire beroepsopleiding.

 • Eigen website

  Sinds de invoering van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is het verplicht om een eigen website te hebben. Daarop moeten bepaalde gegevens staan zoals je adres, bereikbaarheid en verschillende registratiegegevens. Op de pagina ‘Website verplicht in kader WKKGZ’ vertellen we je precies wat er allemaal op je site moet staan en geven we je tips voor een goede website. Je toelating kan pas in werking treden wanneer jij een actieve, functionele website hebt.

 • Praktijkervaring

  We verwachten van een lid dat hij/zij al enige ervaring heeft in het complementaire werkveld en een eigen praktijk heeft. (Ingeschreven Kvk, website en gestart met praktijkvoeren).

 • Verplichte verzekering

  Voor het VIV-lidmaatschap is het hebben van een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. VIV heeft een collectieve verzekering afgesloten voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en de dekking voor de geschillencommissie. Tenzij je al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, factureren wij de premie naast de jaarlijkse contributie voor je VIV-lidmaatschap.

  Op jaarbasis bedraagt de verzekeringspremie € 85,- (premie vanaf 2022). De aansluiting voor de wkkgz, voor de klachtenfunctionaris en geschillencommissie bedraagt € 20,- (via de CamCoop). Stap je in de loop van het jaar in, dan wordt alleen de verzekeringspremie naar rato (per kwartaal) berekend.

 • Meldplicht CIBG nieuwe zorgaanbieder

  Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Daardoor veranderen een aantal dingen voor startende aanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht. Dit geldt ook voor nieuwe leden van VIV die zich aanmelden als zorgverlener en in aanmerking willen komen voor vergoeding door zorgverzekeraars.

  De wetgever wil in kaart hebben welke zorgaanbieders er in Nederland zijn. Daarom dien je je 3 maanden voor je start als zorgaanbieder (en toetreding bij VIV) je aan te melden bij het CIBG. Je aanvraag wordt bekeken en je krijgt bericht of je in het register van het CIBG bent opgenomen.

  Deze wet heeft als doel om de kwaliteit van de zorgaanbieder te optimaliseren en om zicht te krijgen of de geldende wetten worden na geleefd. Wetten als AVG, WGBO, WKKGZ, Meldcode, VIM en WTZa gelden voor alle zorgverleners of je nu regulier werkt of complementair. De VIV Nederland heeft een uitgewerkte WTZa handleiding voor zorgaanbieders die als zelfstandige in een praktijk werken. Mocht je personeel in dienst hebben of voor WMO werken, kunnen er andere eisen gesteld worden. Zorg dat je goed geïnformeerd bent.

  Hieronder vind je een aantal links die je verder helpen bij de aanmelding.

  Wat betekent de WTZa voor een nieuwe zorgaanbieder? Waar kan ik me melden? Hier vind je de link om te kunnen inloggen.

Toelatingseisen en toelatingsprocedure

Als beroepsvereniging voor vitaliteitsprofessionals staan kwaliteit en professionaliteit bij ons voorop. Zodat we kunnen bijdragen aan de vitaliteit, gezondheid en kwaliteit van leven van jouw cliënten. Daarom hebben wij een aantal toelatingseisen waaraan je moet voldoen als je lid wilt worden. We zetten ze voor je op een rij.

Onze toelatingsprocedure bestaat uit 3 delen, waarvan het invullen van het aanmeldingsformulier met uploaden van jouw diploma’s, CV, uitreksel KvK en betalen van de registratiekosten a € 75,= deel 1 is.

Toelatingsprocedure

Heb je de toelatingseisen gelezen en voldoe je eraan?
Volg dan de volgende 3 stappen

Stap 1:
Meld je aan via de pagina ‘aanmelding’ . Je ontvangt dan een mail met daarin een link om je te registreren.

Download het Aanvraagformulier VOG, print deze uit en vul de gegevens in op de eerste pagina. Vergeet niet de datum in te vullen bij vraag 2.6 op pagina 4. De gegevens van VIV zijn al ingevuld. Het ingevulde formulier kun je indienen op het gemeentehuis. Na enkele weken (per gemeente verschillend) krijg je de aangevraagde VOG thuisgestuurd.

OF
Je kunt de VOG ook digitaal aanvragen, klik daar voor hier. De kosten voor de aanvraag zijn hetzelfde. De procedure is als volgt:
– Invullen gegevens & betaling van € 7,50
– Binnen 24 uur ontvang je een mail van Dienst Justis
– Bevestig de mail van Dienst Justis met je DigiD en betaal per iDeal € 33,85
– Na goedkeuring ontvangt je de VOG per post op je huisadres
– De originele VOG stuur je dan per post naar het VIV secretariaat

Bij de digitale aanvraag kun je het volgende invullen:
– Waarvoor is VOG nodig: kies aanmelding/registratie (beroeps)register
– Naam organisatie/instelling: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
– Plaats organisatie/instelling: Nijkerk
– Doel/reden aanvraag: kies overig
– Toelichting: vul in lidmaatschap Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
– Kies onder specifiek screeningsprofiel voor 45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier

Let op: alleen een originele VOG, aangevraagd voor de VIV, wordt geaccepteerd bij de aanvraag voor lidmaatschap. Een eerder afgegeven VOG, voor een andere reden dan het lidmaatschap van de VIV, kunnen wij helaas niet accepteren.

Stuur je VOG per post op naar:
Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
Secretariaat,
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Na ontvangst van jouw volledige aanmeldformulier met jouw diploma’s, CV, uittreksel KvK en je betaling van de aanmeldkosten (€ 75,-) maken wij een ledendossier voor je aan.
Hiermee is stap 1 afgerond en wacht je op bevestiging van het secretariaat voor stap 2.

Stap 2:
Hierna volgt deel 2 van jouw aanmelding en nodigen we je uit dit dossier zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden compleet te maken. 2 maanden, omdat je VOG aanvraag tijd kan kosten.
Vervolgens beoordeelt de voorzitter van de toelatingscommissie of je lid kunt worden. Zo ja, dan word je voor 1 jaar lid.
LET OP: Als het je niet binnen deze termijn lukt en je hebt dat niet voortijdig aangeeft, dan vervalt je aanvraag voor een lidmaatschap en dien je deze opnieuw in te dienen.

In dat jaar krijg je binnen 10 maanden een toelatingsvisitatie (kosten € 265,-) en wordt jouw lidmaatschap bij goed resultaat definitief en voor onbepaalde tijd. In dat eerste jaar betaal jij contributie (€ 375,- per kalenderjaar voor 2024), die wij na een eventuele afwijzing naar rato terugbetalen. Ben je toegelaten? Dan krijg je elke vijf jaar een visitatie.

Belangrijk voor ons is dat je:

 • Voldoet aan het profiel VIV-Lid, inclusief een actieve website
 • Complementaire werkervaring en/of cliënt-contacturen hebt
  (als je nog geen betaalde cliënt-contacturen hebt, kun je jouw begeleider een ondertekend evaluatieformulieren laten opsturen).

Heb je geen enkele door de VIV erkende opleiding gevolgd en denk je met jouw achtergrond en opleidingen (regulier én complementaire samen) toch bij de VIV te horen? Voeg dan een extra motivatie toe en een tijdstip waarop de voorzitter van de toelatingscommissie jou kan bellen zodat jij jouw motivatie kunt toelichten.

Van deze beroepsopleiding verwachten wij dat je ons het volgende aan kan tonen:

 • Mensgericht met een holistische benadering
 • Minimaal 160 lescontacturen
 • Ervaring opgedaan met de methodiek/specialisatie tijdens en na de opleiding

Stap 3
Mocht je toegelaten worden, met en/of zonder een door ons erkende opleiding, dan verwachten wij dat je in de periode tot de toelatingsvisitatie (maximaal 1 jaar) aantoont hoe je voldoet aan het VIV-profiel met de door jouw gevolgde opleiding(en), competenties en mogelijkheden.

Voor ons zijn niet alleen diploma’s belangrijk, maar ook de mens achter de therapeut. Verder kijken we naar jouw handelen als mens en therapeut: doe jij waar je voor staat?
Nog niet alle vragen beantwoord? Check eerst onze FAQ voordat je jouw vraag bij ons secretariaat neerlegt.

Let op: Restitutie van de aanmeldkosten is niet mogelijk, ook niet na een mogelijke afwijzing.

Vragen of meer informatie?

Is er iets nog niet helemaal duidelijk? Staat jouw vraag niet in onze FAQ?
Laat het ons dan weten en neem contact met ons op. Wij staan je graag te woord.