Studentlidmaatschap

Vanaf 2020 is het aspirant lidmaatschap omgevormd tot een studentlidmaatschap.

VIV biedt studenten, die beschikken over een erkend HBO certificaat/diploma en die gevorderd zijn in een VIV erkende complementaire beroepsopleiding, de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij onze beroepsvereniging.

Eisen studentlidmaatschap

 • HBO niveau
 • Ingeschreven op een complementaire beroepsopleiding van minimaal 160 uur en op HBO niveau en toegelaten tot het laatste of een na laatste jaar
 • Studerend en indien praktiserend conform ethische code en praktijkcode conform studentlidmaatschap eisen
 • SNRO/SKB/KTNO/CPION geaccrediteerd o KVK nummer of oriënterend daartoe zijn en wetend dat inschrijving rond moet zijn bij definitief toetreden
 • Website idem, oriënterende of mee bezig zijn, wetende dat deze af dient te zijn bij definitief toetreden
 • VOG
 • Deelnemen aan intervisie/supervisie
 • Voldoen aan de eisen van de AVG
 • Voldoen aan de eisen van de Wkkgz

Voordelen studentlidmaatschap

 • 1x aanwezig zijn bij ALV en nascholing (gratis) (eigen keuze of dit voor- of najaar wordt)
 • Indien praktiserend Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Indien praktiserend voldoen aan de eisen van de Wkkgz
 • Inlog op website VIV
 • Intervisiegroepjes
 • Nieuwsbrief

Duur studentlidmaatschap

De maximale duur van het studentlidmaatschap is 2 jaar.

Binnen deze periode dient de complementaire opleiding met een diploma afgerond te zijn en dient er voldoende praktijkervaring opgedaan te zijn. Na deze periode vervalt automatisch het studentlidmaatschap. Voor omzetting naar een definitief lidmaatschap neem je vóór het einde van 2 jaar contact op met het secretariaat.

Kosten studentlidmaatschap

Kosten studentlidmaatschap: € 175,- per jaar.

Voor het studentlidmaatschap dien je de toelatingsprocedure zoals die op de website staat beschreven te doorlopen. Studentleden ontvangen een studentenlicentie indien voldaan wordt aan de wettelijke- en praktijk-eisen.

Aanmelden

books-1841116_1280-350x525
Groeien en leren van professionals