Klachtenprocedure

Klachtenprocedure: jouw klacht serieus genomen

Wij en onze therapeuten werken op een zorgvuldige en deskundige manier. Ook moet ieder lid zich aan de praktijkcode houden. Toch kan het gebeuren dat je ergens ontevreden over bent. Of je nou een cliënt bent van een van onze leden of een lid zelf, wij nemen jouw klacht serieus. Heb je feedback of een klacht, dan horen wij die graag.

Klacht over een VIV-therapeut

Al onze leden zijn deskundige professionals en werken volgens onze praktijkcode. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent of andere verwachtingen had. Spreek hier in eerste instantie jouw therapeut op aan. Dit kan mondeling of schriftelijk. Kom je er samen niet uit of blijf je ontevreden, dan kun je een klacht bij ons indienen. Wij hebben hiervoor een Klachtenreglement. Je kan je klacht telefonisch of per mail indienen.

Na het indienen van jouw klacht, neemt de klachtcontactpersoon van de VIV contact met je op. Deze persoon kan je eventueel door verwijzen naar een onafhankelijke klachtfunctionaris. Lukt het met zijn/haar hulp niet jouw klacht op te lossen, dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.

Als de klacht bestemd blijkt voor de tuchtrechter, dan treedt het Reglement voor Tuchtrecht in werking.

Met het stroomschema Klachtrecht in de zorg zie je het verloop van je klacht. Een klacht over zorgverlening in het kader van WLZ – Wet Langdurige Zorg, ZVW – Zorgverzekeringswet of een alternatief genezer volgt een andere lijn dan een klacht richting hulpverlening in het kader van de Jeugdwet of WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Klacht over VIV toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure van VIV bestaat uit een digitaal deel en mogelijk een kort vraaggesprek voor meer toelichting. Als je wordt toegelaten ronden we de procedure af met een toelatingsvisitatie, waarna je lidmaatschap definitief is. Heb je feedback op de procedure, dan horen wij dat graag.
Heb je een klacht, geef deze dan door met een reply op de toelatingsbeoordeling. Je kunt jouw klacht tot 21 dagen na datum van deze mail indienen.
Wij kunnen niet corresponderen over de inhoudelijke uitslag van een toelatingsgesprek. Alleen klachten die gaan over aantoonbare onzorgvuldigheden in de procedure nemen wij in behandeling. Binnen 21 dagen na ontvangst van de klacht krijg je een antwoord.

Klacht over VIV visitatie

Heb je een klacht over de visitatie? Doe dat door een reply te sturen op de mail van de visiteurs met daarin de visitatierapportage. Je kunt jouw klacht tot 21 dagen na datum van deze mail indienen. Binnen 21 dagen na ontvangst van jouw klacht ontvang je een antwoord.

Klacht over een opleidingsinstituut

Voor een klacht als student van een opleiding benader je in eerste instantie jouw opleidingsinstituut en volg je hun (verplicht aanwezige) klachtenprocedure. Op de website van het opleidingsinstituut staat waar je met jouw klacht terecht kunt. Wanneer je er samen niet uitkomt, onderzoeken wij als vereniging welke hulp wij je kunnen bieden. Daarvoor kun je dit Klachtenformulier opleiding gebruiken. Lees de inleiding van dit formulier aandachtig, zodat je precies weet wat de VIV, juridisch gezien, met een klacht kan doen.

Vragen?

Heb je nog vragen over een van onze formulieren of reglementen? Neem gerust contact op.