Facturatie

Alternatieve geneeswijzen zorgverzekering: zo factureer je

Wil je jouw behandeling voor alternatieve geneeswijzen bij de zorgverzekering factureren? Dan moet jouw factuur aan aardig wat regels voldoen. We laten je precies zien wat er allemaal op moet staan. Zo weet je zeker dat de zorgverzekeraar jouw factuur betaalt én dat je alles goed hebt ingevuld voor de Belastingdienst.

Gegevens voor de Belastingdienst

Wil je een belletje van de Belastingdienst of je boekhouder voorkomen? Zorg dan dat deze gegevens op je factuur staan:

 • Naam en adres van je eigen praktijk
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Je btw identificatie nummer
 • Factuurnummer (uniek volgnummer)
 • Factuurdatum
 • Naam en adres van je cliënt
 • Omschrijving van je dienst (zie verderop voor meer uitleg)
 • Tarief + eventueel het btw-tarief (zie hieronder voor meer uitleg)

Btw op je factuur

Stuur je een factuur naar een zakelijke cliënt, dan moet je de btw er apart opzetten. Voor een particuliere cliënt is het totaalbedrag voldoende. Uiteraard moet je wel de btw over het volledige bedrag in je boekhouding opnemen en afdragen aan de Belastingdienst.

Er is een mogelijkheid om als therapeut btw-vrij te factureren. Of dit voor jou als therapeut geldt, kun je zelf bij de Belastingdienst in jouw regio navragen.

Als jouw cliënt de factuur bij de zorgverzekeraar aanbiedt

Krijgt jouw cliënt (een deel van) de behandeling vergoed van zijn/haar zorgverzekeraar? Dan is het belangrijk om de volgende zaken op je factuur te zetten:

 • VIV-registratienummer met eventueel het VIV-logo
 • Prestatiecode en behandelwijze
 • RBCZ-registratienummer (indien van toepassing)
 • AGB-codes (zorgverlenersnummer én praktijkcode)
 • Naam en geboortedatum van je cliënt
 • Behandeldatum, aantal behandelingen en bedrag per behandeling 

Omschrijving van je dienst

De regels bij de zorgverzekeraars zijn strenger geworden. De meeste verzekeraars nemen geen genoegen meer met ‘behandeling’ of ‘consult’. Als je een AGB-code hebt onder de subcategorie ‘natuurgeneeskunde’, dan kun je ‘natuurgeneeskundig consult’ als omschrijving gebruiken. Bij sommige zorgverzekeraars (zoals CZ en vanaf 2022 ook VGZ) moet je daar expliciet je behandelwijze bij vermelden.

Coaching wordt niet verzekerd door zorgverzekeraars. Een vergoeding geldt alleen voor ‘psychosociale hulpverlening’ of een ‘psychosociaal consult’.

Zorg ervoor dat de informatie op je website en je factuur met elkaar overeenkomen en matchen met je AGB-code.

Prestatiecodes alternatieve geneeswijzen zorgverzekering

Verschillende zorgverzekeraars (VGZ en Achmea groep, waaronder ook Zilveren Kruis) maken al gebruik van zogenaamde prestatiecodes. De verwachting is dat alle zorgverzekeraars deze codes gaan invoeren.

Bij omschrijving ‘psychosociale therapie’ of ‘natuurgeneeskundige therapie’ zet je de bijbehorende prestatiecode. Voor de VIV  is dit: 

Prestatiecode 24002 –  behandeling “kinesologie” (alleen als je bent opgeleid tot Kinesioloog, werken met de spiertest valt hier niet onder).

Prestatiecode 24005– behandeling “overige natuurgeneeskunde” of behandeling“natuurgeneeskunde, mét vermelding van betreffende behandelwijze”

Prestatiecode 24009 – behandeling "(voet) reflexzonetherapie"

Prestatiecode 24012 – behandeling “energetische therapie”

Prestatiecode 24017 –  behandeling “massagetherapie”
(In gebruik per 01-01-2021. Zilveren Kruis accepteert alleen deze prestatiecode voor massagetherapie, andere zorgverzekeraars accepteren prestatiecode 24005 gewoon nog).

Prestatiecode 24504 – behandeling “overige psychosociale therapie”

Prestatiecode 24516 – behandeling “emotioneel lichaamswerk”

Kies de code die jouw behandeling/ consult het beste omschrijft.

De lijst met prestatiecodes is landelijk. Voor iedere behandeling moet je de daarvoor bestemde prestatiecode én voor sommige verzekeraars is het verplicht daarbij óók jouw behandelwijze vermelden gebruiken.

Voor Zilveren Kruis, Achmea zijn de volgende prestatiecodes door VIV aangemerkt voor vergoeding: 24002, 24009, 24012, 24017, 24501, 24502, 24504, 24516.

Op dit moment is VIV actief om méér prestatiecodes beschikbaar te hebben voor bestaande en nieuwe leden. De verwachting is dit medio 2021 afgerond en goedgekeurd te hebben. Je kan dit zien op de website van Vektis.

Voorbeeldnota

De CZ groep (CZ, OHRA en Nationale-Nederlanden) wil graag het volgende op de factuur vermeld hebben:
– Verzekerde gegevens: naw-gegevens, geboortedatum en relatienummer zorgverzekering
– Gegevens behandelaar: naw-gegevens, AGB-code en beroepsvereniging
– Behandeldatum en Vektis-code behorend bij de daadwerkelijk gegeven behandeling (1 code per behandeldatum).
– De volgende prestatiecodes kunnen worden gebruikt: 24002 (kinesologie), 24504 (overige psychosociale therapie), 24516 (emotioneel lichaamswerk).

VIV leden gebruiken de volgende Vektis code:
Zorgsoort: 90 (overige therapeuten en Complementair en Aanvullend)
Specialisme: 9021 (genezers, overigen)

Alternatieve geneeswijzen zorgverzekering: de vergoedingen

Per 1 januari 2017 komen enkel therapeuten die in het bezit zijn van een MBK/ PsBK-opleiding of daarvoor vrijstelling hebben in aanmerking voor vergoedingen door zorgverzekeraars.

Je kunt hier meer informatie vinden over: opleidingen en opleidingen die vrijstelling geven voor MBK/PsBK en erkende MBK/PsBK-opleidingen.

Let op! Of een behandeling wordt vergoed, is afhankelijk van de polisvoorwaarden en het pakket dat de verzekerde heeft gekozen. De toelating is dus geen garantie voor vergoeding. De zorgverzekeraar heeft vaak een lijst met de geldende vergoedingen op de website. De vergoedingen kunnen per jaar verschillen. Check dus elk jaar of jouw cliënt de therapie vergoed krijgt. Daarnaast is er meestal ook een lijst beschikbaar welke zorgverleners (en/of beroepsverenigingen) de zorgverzekeraar erkent. Op de pagina “Vergoedingen zorgverzekeraar” lees je meer over de vergoedingen.

Nog vragen over alternatieve geneeskunde en zorgverzekering?

Is iets nog niet duidelijk? Neem gerust contact met ons op voor meer uitleg. Wij beantwoorden je vragen graag.