LIDMAATSCHAP EN VERANDERINGEN 2017

Geplaatst op: 14 september 2016

LIDMAATSCHAP EN VERANDERINGEN 2017

hero (2).jpg

Per 1 januari 2017 zullen de zorgverzekeraars en de overheid een aantal veranderingen

Per 1 januari 2017 zullen de zorgverzekeraars en de overheid een aantal veranderingen doorvoeren;
 • het hebben van MBK/PSBK of gelijkwaardig (vrijstellend) diploma om in aanmerking te komen voor vergoeding door zorgverzekeraars is verplicht, zie deze lijst of check deze pagina om te kijken of je voor vrijstelling in aanmerking komt of een verkort traject kunt doorlopen.
 • voor elke hulpverlener is het verplicht een klachtenfunctionaris in te stellen (wet WKKGZ).
 • elke hulpverlener dient aangesloten te zijn bij een door het rijk erkende geschillencommissie (wet WKKGZ).

Alles-in-één-lidmaatschap
Bij de VIV is dit goed geregeld en wordt er voor alle aangesloten leden per 01-01-2017 een collectieve bedrijfs-, beroeps- én rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze polis, die voor VIV leden met enorme korting aangeboden wordt, voorziet in alle benodigde juridische ondersteuning die de nieuwe wet eist.
Over de geschillencommissie.
Wetswijzigingen
Per 1 januari 2017 zullen de zorgverzekeraars en de overheid een aantal veranderingen doorvoeren;

 • het hebben van MBK/PSBK of gelijkwaardig (vrijstellend) diploma om in aanmerking te komen voor vergoeding door zorgverzekeraars is verplicht, zie deze lijst of check deze pagina om te kijken of je voor vrijstelling in aanmerking komt of een verkort traject kunt doorlopen.
 • voor elke zorgverlener is het verplicht een klachtenfunctionaris in te stellen (wet WKKGZ).
 • elke zorgverlener dient aangesloten te zijn bij door het rijk erkende geschillencommissie (wet WKKGZ).
 • voor elke zorgverlener is het verplicht om over een website te beschikken (wet WKKGZ, zie ons eerder nieuwsbericht ‘aanvulling lidmaatschap en wijzigingen 2017’)
 • elke zorgverlener wordt geacht kennis te hebben van de wet ‘Bescherming persoonsgegevens’ (wet WKKGZ)

Bron: Rijksoverheid, voorschriften zorgaanbieders.
In verband met nieuwe wet – en regelgeving dienen alle zelfstandige zorgverleners in het bezit te zijn van een onafhankelijke geschillencommissie, alsmede een onafhankelijke klachtfunctionaris.
LET OP: Dit geldt voor iedereen, voor alle leden, dus niet alleen voor de zorgverleners die in aanmerking komen voor vergoedingen door zorgverzekeraars.

 1. Alle voordelen van het lidmaatschap op een rij

  Hulp bij standaardiseren van hoogste kwaliteit binnen jouw eigen praktijk, waarmee de VIV als beroepsvereniging voorop loopt in Nederland;

  1. Collectieve beroeps/bedrijfsaansprakelijkheid– en rechtsbijstandverzekering;
  2. Professioneel en onafhankelijk klachtorgaan dat volledig voldoet aan de wettelijk gestelde eisen (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen, Zorg – de WKKGZ);
  3. Professioneel en onafhankelijk tuchtorgaan;
  4. Aangesloten bij een door het rijk erkende geschillencommissie, vrij van eigen risico (voldoet ook volledig aan de WKKGZ);
  5. Onafhankelijke klachtfunctionaris (voldoet volledig aan de WKKGZ);
  6. Twee gratis en 2 betaalbare, erkende nascholingen per jaar;
  7. Maandelijkse nieuwsbrief met actualiteiten uit het werkveld;
  8. KIWA keurmerk;
  9. Belangenbehartiging met overheden en zorgverzekeraars;
  10. Formats standaarddocumenten praktijkvoering (informed consent, intakeformulier, juridische informatie e.d.);
  11. en meer…