ETHIEK EN INTEGRITEIT IN DE COMPLEMENTAIRE ZORG

Geplaatst op: 17 juni 2014

ETHIEK EN INTEGRITEIT IN DE COMPLEMENTAIRE ZORG

hero (2).jpg

Door Rob Moeke, bestuurslid

Door Rob Moeke, bestuurslid

Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met verhalen in het nieuws uit de vastgoedbranche, de politiek en recentelijk zelfs de NMA dat mensen op bepaalde posities op een oneigenlijke manier misbruik maken van hun positie en zichzelf ten koste van de gemeenschap verrijken.

Er is niet altijd gelijk sprake van een overtreding of nog erger “fraude”. Wel kan je dan spreken van “ingaan tegen hoe het bedoeld is”.

Uit een presentatie die ik ooit kreeg bij een grote verzekeraar is mij duidelijk geworden, dat ook in de reguliere zorg zowel verzekerden als hulpverleners de randen van het betamelijke opzoeken en er af en toe over heen gaan. Tegenwoordig beschikt iedere verzekeraar over een afdeling met mensen die daar onderzoek naar doen. Wanneer er iemand heel erg in de fout is gegaan kunnen we dat vaak min of meer geanonimiseerd in de krant lezen. Het is buiten elke twijfel, dat dit zeer schadelijk voor de gehele betreffende beroepsgroep is.

In de complementaire zorg ben je lid van een beroepsvereniging en wordt je kwaliteit geregistreerd bij een beroepsregister. Dat schept verantwoordelijkheden, die nader omschreven zijn in een ethische code en praktijkcode. Dat we daarbij ook integer handelen ten aanzien van onze declaraties beschouwen we als een vanzelfsprekende zaak, maar is meestal niet nader omschreven.

De complementaire zorg onderscheidt zich van de reguliere zorg vooral door de grote betrokkenheid bij de cliënt. Er is veel tijd en aandacht beschikbaar en niet alleen voor het fysieke of geestelijke probleem, maar ook voor de omstandigheden van de cliënt. De verzekeraar vergoedt vaak maar een beperkt bedrag per dag per consult, waardoor de cliënt voor kosten komt te staan die hij/zij liever niet wil betalen. Het komt dan ook wel eens voor dat de suggestie door de cliënt wordt gedaan, om het consult over twee dagen te verdelen, om twee keer de vergoeding van de verzekeraar op te kunnen strijken.

Een goede en integere therapeut gaat daar vanzelfsprekend niet op in, want dan is sprake van valsheid in geschrifte. Het wordt nog bonter als therapeuten naast hun praktijk ook nog een opleiding geven en de opleidingskosten factureren als consulten. Het spreekt voor zich dat fraude grote consequenties heeft voor de therapeut. Voor zowel de beroepsvereniging als het register waar de therapeut bij ingeschreven staat, zal onmiddellijk royement de consequentie zijn naast eventuele strafvervolging door de benadeelde partij.

Koepels en beroepsverenigingen werken volop aan het verbeteren en borgen van de professionaliteit van de aangesloten therapeuten. Zonder allerlei malversaties is het al lastig genoeg om het imago van de complementaire therapeut op te poetsen en te laten stralen.

Wees dus waakzaam en blijf altijd integer handelen, ook als het begrip voor je cliënt de overhand lijkt te krijgen. Je levert dan een bijdrage aan het verder uitbouwen van het vertrouwen door verzekeraars en overheden in ons prachtige vak.