WIJZIGING VERANTWOORDELIJKHEID PSYCHOSOCIALE HULP AAN KINDEREN

Geplaatst op: 23 september 2014

WIJZIGING VERANTWOORDELIJKHEID PSYCHOSOCIALE HULP AAN KINDEREN

hero (2).jpg

VGZ heeft ons het volgende laten weten:

VGZ heeft ons het volgende laten weten:
Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet zijn gemeentes vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het omvat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedproblemen en kan variëren van een simpel advies of een opvoedcursus tot een verblijf bij pleegouders of psychiatrische zorg. Deze veranderingen hebben tot gevolg dat wij vanaf 1 januari 2015 geen zorg meer vergoeden die valt onder de uitvoering van de Jeugdwet. Hiermee komt ook de vergoeding van psychosociale hulp aan minderjarigen vanuit het budget voor Alternatieve zorg te vervallen.
Coöperatie VGZ zal haar verzekerden over deze wijziging informeren via de reguliere kanalen zodra de nieuwe polisvoorwaarden voor de aanvullende verzekering bekend zijn gemaakt. Omdat wij van mening zijn dat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is dat de hulp aan kinderen doorgang kan vinden, vinden wij het belangrijk om de betreffende zorgverleners nu al over dit besluit op de hoogte te stellen, zodat zij de komende periode contacten kunnen leggen met gemeenten hierover. Een aantal van jullie heeft hen reeds geadviseerd dit te doen. Gemeentes zijn vanaf 2015 voorliggend en zij kunnen met elke zorgaanbieder op GGZ/psychosociaal terrein overeenkomsten sluiten. Zij zijn niet gehouden aan de voorbehouden die Zorgverzekeraars wel kennen vanuit de huidige Zorgverzekeringswet. Gemeentes zijn in regiobijeenkomsten geïnformeerd over het zorgaanbod dat nu nog onder de aanvullende verzekeringsvoorwaarden van verschillende Zorgverzekeraars valt.