PROFIEL VIV-LID

Geplaatst op: 24 augustus 2022

PROFIEL VIV-LID

home-1920x1200.jpg

Competentieprofielen worden opgemaakt en vaktermen komen je tegemoet. Je kan er niet omheen, de markt om ons heen is sterk aan het veranderen; de trouwe lezer onder jullie en/of bezoeker van de ALV is de afgelopen jaren voortdurend op deze trend gewezen!

Competentieprofielen worden opgemaakt en vaktermen komen je tegemoet. Je kan er niet omheen, de markt om ons heen is sterk aan het veranderen; de trouwe lezer onder jullie en/of bezoeker van de ALV is de afgelopen jaren voortdurend op deze trend gewezen!

Het beleid van de VIV is de afgelopen jaren gericht op het uitdragen van kwaliteit vanuit professionaliteit. Steeds helderder staat ons voor ogen wat dat betekent voor de vereniging, voor jullie als leden, voor de positie in de markt en voor de marktwerking.

Wij denken dat wij in deze kwaliteitsslag nog steeds in de voorste rijen van de complementaire zorg staan; vanuit de verbinding met de maatschappij willen wij de afstand tussen de maatschappij en de complementaire, integrale zorg, de voormalige ‘alternatieve zorg’ overbruggen.

Competenties Profiel

Op de website vinden jullie het profiel van een VIV-lid; waar voldoet een lid aan, waar dient een lid aan te voldoen? Naast de vereiste opleidingen, ervaring en een Kamer van Koophandel nummer?

En om dat helder te krijgen in gedragsuitingen hebben we gekozen voor een zestal competenties: 

 1. Probleemanalyse: signaleren van problemen; herkennen van belangrijke
  informatie; verbanden leggen tussen gegevens; opsporen van mogelijke
  oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens.
 2. Oordeelsvorming: op basis van beschikbare informatie juiste en realistische
  conclusies trekken.
 3. Visie: afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op
  hoofdlijnen; een beeld ontwikkelen van de toekomst en op basis hiervan koers
  bepalen.
 4. Leervermogen: nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief
  toepassen.
 5. Ondernemerschap: signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt zowel
  voor bestaande als nieuwe producten/diensten;
 6. Omgevingsbewustzijn: laten blijken goed geïnformeerd te zijn over
  maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en deze kennis
  effectief benutten voor de eigen functie of organisatie..
 7. Begrenzing: weten waar de grenzen van het eigen kunnen liggen en waar doorverwezen dient te worden naar een collega of regulier.

Deze competenties worden ook vertaald naar de inhoud van toelatingsgesprekken; kandidaat-leden leveren informatie in het toelatingsgesprek aan, waardoor competenties getoetst kunnen worden op ‘voldoende’ aanwezig, of ‘onvoldoende’ aanwezig.

We omschrijven onze leden op een wijze die de wereld om ons heen verstaat.
Wij blijven niet staan wachten tot de wereld zich aan ons aanpast, maar overbruggen verschillen om de verbinding aan te gaan.

Therapeut in opleiding?

Ook studenten zijn welkom.

We zijn benieuwd naar jou en jouw competenties. Je vindt hier onze checklist waarmee je snel en makkelijk kan zien of je voldoet aan de VIV criteria.

Heb je dat al onderzocht en wil je toetreden? Welkom! Doe dan direct je inschrijving waarbij je jouw gegevens kan uploaden en ontdek of jij voldoende aansluit bij het VIV leden profiel voor toegang tot ons ledenregister.

We kijken uit naar je komst.

quality-g9c6fe7286_1920-300x112