Over Nascholing 7 oktober

Nascholing 7 oktober

"De gezichten van pijn"

Pijn kent drie vormen waarin het zich toont, fysiek, emotioneel en spiritueel. Tijdens de nascholing wordt uitleg geboden over de verschillende soorten van pijn en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Er wordt een kader geschetst waarbinnen de student leert deze drie gezichten van pijn te herkennen. Daarnaast worden er interventies aangeleerd die men direct in de praktijk kan toepassen en waarin de cliënt de ruimte wordt geboden om te ontdekken:

Hoe pijn zicht toont, weergegeven in houding en d.m.v. BML coaching uitgevraagd

  • en verkend.
  • Wat de eigen reactie op pijn is in houding en beweging. BML coaching.
  • Hoe de invloed van pijn is op de kwaliteit van leven. BML coaching.
  • De relatie tussen lichaamshouding en levenshouding volgens de visie van BML.

Theoretische onderbouwing
De visie van BML gaat uit van een relatie tussen onze lichaamshouding en levenshouding.  Door het lichaam in te zetten bij coaching, samen met gesproken taal, verkrijgt de begeleider meer informatie dan met praten alleen te bereiken is.
 
De missie voor deze dag is het bewust maken van de impact van fysieke, emotionele en spirituele pijn op het leven van een mens. Door bewust te worden van de uitwerking van pijn kan de coach zijn cliënt vanuit betrokkenheid begeleiden. Juist deze betrokkenheid wordt vaak gemist, hetgeen uit onderzoek blijkt. Betrokkenheid op zich heeft al een helende invloed op de pijnbeleving.
 
De scholing is praktijkgericht. De aangeboden BML interventies zijn direct in te zetten binnen de praktijk en/of trainingen van de deelnemers..
De scholing geeft de deelnemers inzicht in de drie vormen waarin pijn zich manifesteert. Daarnaast is er aandacht voor de impact die pijn heeft op de kwaliteit van leven van de cliënt.
Naast fysieke en emotionele pijn wordt aandacht geschonken aan spirituele pijn als rouw, afscheid van het leven, omgaan met een ernstige ziekte etc.
De scholing is een professionalisering op het gebied van coaching . De communicatie van de deelnemers met hun cliënten wordt verbeterd en communicatie op zich wordt door het gebruik van taal in combinatie met lichaamstaal en houding verbreed.
 
OVER JOS

TRAINER, COACH & INSPIRATOR

Jos Dolstra is de oprichtster van Dolstra Dance Centre te IJsselstein en van het Body & Mind Language instituut. Daarnaast werkte zij ruim 15 jaar als choreografe voor televisie, theater en productpresentaties. Juist bij productpresentaties voor internationale merken leerde zij beweging in te zetten als middel om een boodschap over te brengen bij een bepaalde doelgroep. Na haar studies danstherapie, NLP en intuïtieve ontwikkeling, ging haar eigen belangstelling uit naar de diepere beweegredenen van de mens.

Jos Dolstra - haar verhaal

Een burn-out zette een zoektocht naar heling in, welke de kiem legde voor de ontwikkeling van Body & Mind Language. Na het verschijnen van haar eerste boek “Body & Mind Language, De relatie tussen lichaamshouding en levenshouding”, ontwikkelde haar visie zich tot een geaccrediteerde en succesvolle coachopleiding. Uniek binnen de visie en de methode is het effectief samen laten komen van taal, houding en beweging. Jos zet met BML mensen en organisaties fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel in beweging.

Jos weet diepgang te verbinden met humor en een down-to-earth mentaliteit. Haar levenservaring, betrokkenheid en oprechte interesse in mensen maken haar een authentieke en charismatische trainer. Ruim 40 jaar ondernemerschap stelt Jos in staat om inzichten daadwerkelijk om te zetten in een nieuwe praktische beweging.

Details
Datum: Vrijdag 7 oktober 2022
Locatie: Hajé restaurant Nieuwegein 
Adres: Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein (A27 afrit 28)
Websitehttps://www.haje.nu/restaurant-nieuwegein/ 

Dagprogramma
Ontvangst
: Vanaf 08.45 uur
Aanvang nascholing: 09.30 uur
Pauze*: van 10.30 tot 10.45 uur
Lunch: van 12.30 tot 13.30 uur
Pauze*: van 14.30 tot 14.45 uur
Einde: 17.00 uur
*korte pauze voor een sanitaire stop en het nuttigen van een versnapering

Kosten
€125,- inclusief dag-arrangement op locatie.

Geldigheid nascholing
De nascholing betreft 2 dagdelen. Bewijs van deelname wordt naderhand via e-mail verstuurd en kan opgevoerd worden voor de nascholingsverplichting.