Over Online VIV ALV voor leden en nascholing voor leden en niet-leden

Online VIV ALV voor leden en nascholing voor leden en niet-leden

Online VIV Algemene Ledenvergadering en Nascholing:
"Kraak jouw persoonlijke code met 12 archetypes" 
(dé sleutels tot intuïtief ondernemen en je visie voelen)
Door Léonne Meijs van Dijk

Wie staat er voor jouw client/klant als je vanuit een onbewust aanwezige gedachte (en thema) onderneemt, en jezelf als coach/therapeut neerzet? 

Archetypes zijn onlosmakelijk verbonden met Jung, één van de grondleggers in de psychologie. Onderzoek toont aan dat Jung hierbij spreekt over oerbeelden die bij ieder mens in het onbewuste leven, zo ook in het collectieve onbewuste van de mensheid.

Elk gedrag is context afhankelijk en de persoon met de meeste flexibiliteit in die context is leidend. Deze nascholing is een aanvulling op het leiderschap van de coach/therapeut middels het vergroten van de flexibiliteit en inzetbaarheid van de professionele en ambachtelijke vaardigheden van de coach/therapeut

Wat deze nascholing van meerwaarde maakt is dat het het bewustzijn op eigen onbewuste patronen vergroot. Het een methode aanreikt om bewust focus toe te passen en hiermee resultaten te beïnvloeden voor zowel jouw ondernemerschap als je klanten.

De online nascholing zal in het bijzonder gaan over hoe onbewuste mindset, focus en resultaat beïnvloedt.

Het begrip archetype heeft een belangrijke ontwikkeling ondergaan in het werk van Jung. Aanvankelijk richtte hij zich op beelden en oerbeelden, maar hij realiseerde zich al snel dat archetypen meer zijn dan alleen afbeeldingen. Archetypen zijn dynamische krachten die ten grondslag liggen aan individuele, collectieve en historische symbolen. Jung was gefascineerd door archetypen en besteedde veel aandacht aan dit thema. Het begrip archetype heeft een steeds vollere en meeromvattende betekenis gekregen in zijn latere werk. Archetypen zijn geen statische afbeeldingen, maar bieden mogelijkheden om tot beelden te komen. Ze zijn universeel en komen in verschillende vormen voor in verschillende culturen en tijden. Jung introduceerde aanvankelijk verschillende termen, zoals oerbeelden en dominanten van het collectieve onbewuste, voordat hij uiteindelijk het begrip archetype algemeen ingang liet vinden.

Deze nascholing is erop gericht om je bewust te maken van de invloed die ieder mens heeft op de uitkomst, zowel van een gesprek als een consult, als een behandeling als het resultaat in ondernemerschap.

In de nascholing ligt de nadruk op het onbewuste, de psyche en wordt er een direct verband gelegd met de verwerking van informatie uit de omgeving op lichamelijk niveau in relatie tot de emotionele beleving en fysieke klachten die daaruit voort kunnen vloeien.

Wat de nascholing van meerwaarde maakt voor lichaamsgerichte therapeuten is de lichaamsgerichte manier van werken binnen deze methode, de laag van het voelen, welke in het lichaam plaatsvindt. De basis vindt zich in de cognitieve benadering, maar de methode vindt zijn succesvolle resultaten door het lichaam daarin mee te nemen en het vanuit een holistische benadering toe te passen. Je kan daarbij denken aan stagnatie in gedrag, vaardigheden en belemmerende overtuigingen op identiteitsniveau die leiden tot diverse problematieken.

Geldigheid nascholing
De ALV betreft één dagdeel en de nascholing betreft één dagdeel. Circa 10 werkdagen na de bijeenkomst wordt het bewijs van deelname automatisch in je online dossier gezet. Dit bewijs kan opgevoerd worden voor je nascholingsverplichting 2023.

Aanmelden
Aanmelden kan via de aanmeldknop aan de rechterzijde van deze pagina. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 november 2023.

Annulering
Mocht je je na het aanmelden voor de nascholing toch willen afmelden, dit kan kosteloos tot uiterlijk 3 november 2023. Meld je af via de website en stuur daarna uitsluitend nog een email naar het secretariaat: info@vivnederland.nl.

Programma van VIV ALV voor leden en nascholing voor leden en niet-leden

Op zaterdag 4 november:
9:30 - 10:00 Ontvangst
10:00 - 12:00 VIV ALV d.d. 4 november 2023
12:00 - 13:00 Lunch pauze
13:00 - 17:00 Nascholing "Kraak jouw persoonlijke code met 12 archetypes" - KTNO: K13154

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Niet-leden Nascholingsbijeenkomst € 155,00

Annulering
Mocht je je na het aanmelden voor de nascholing toch willen afmelden, dit kan kosteloos tot uiterlijk vrijdag 3 november 2023. Meld je af via de website en stuur daarna uitsluitend nog een email naar het secretariaat: info@vivnederland.nl.