Over VIV online nascholing: "Manifestatie: het vermogen om je authentiek te manifesteren bevrijden & stimuleren met Emotieve Therapie” KTNO: K12942

VIV online nascholing: "Manifestatie: het vermogen om je authentiek te manifesteren bevrijden & stimuleren met Emotieve Therapie” KTNO: K12942

Dolf van Craanenburgh
Manifestatie: het vermogen om je authentiek te manifesteren, bevrijden & stimuleren met Emotieve Therapie

Het doel van Emotieve Therapie is het begeleiden van cliënten bij het verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen. Hiermee verdwijnen de daarmee verbonden patronen in het heden en wordt het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk.

Deze nascholing zal in het bijzonder gaan over de themasessie die de naam “Liefde in verbinding met de ander” draagt, de sessie binnen de Emotieve procestherapie waarin de oorzaak van thematische problematiek wordt gestopt en omgekeerd. In vergelijking met de nascholing die Dolf op 12 maart 2021 heeft verzorgd, zal deze nascholing worden ingestoken met een totaal andere invalshoek, waardoor deze vernieuwend zal zijn zowel voor nieuwe toehoorders als voor deelnemers die ook de nascholing Emotieve Therapie in 2021 hebben gevolgd.

Afbeelding Dolf

Emotieve Therapie bestaat nu ruim 20 jaar en ontwikkelt zich continu verder. De nieuwste ontwikkelingen zijn dat psychose, herbelevingen, suïcidaliteit en het horen van stemmen in het moment kunnen worden uitgeschakeld.

Emotieve Therapie is één van de meest vernieuwende therapievormen ooit. Emotieve Therapie is de enige therapievorm ter wereld (voor zover bekend) die werkt met ‘the Second Brain’ (dr. Michael D. Gershon), een autonoom zenuwstelsel in de darmwand waar therapeutische technieken omheen gebouwd zijn waarmee gevoelens van onmacht, angst, boosheid, verdriet, stress, etc. bijzonder effectief behandeld worden. Dit autonome zenuwstelsel wordt binnen de Emotieve Therapie “het gevoelscentrum” genoemd.

Emotieve Therapie is ontstaan vanuit de regressietherapie en is erop gebaseerd dat mensen een gevoelscentrum in hun buik hebben. Binnen deze therapie wordt ervan uitgegaan dat iedere problematiek in het 'nu' benaderbaar is en zonder herbeleving verwerkt kan worden. Emotieve Therapie is een kortdurende therapie van 1 lange intake en 8 themasessies, van twee uur per keer, die over het algemeen in procesvorm wordt uitgevoerd. Het is echter ook mogelijk om probleemgerichte sessies te volgen.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.