Wat we willen bereiken

Holistische geneeswijzen: dit willen wij bereiken

Als beroepsvereniging voor vitaliteitsprofessionals maken wij ons hard voor alle leden die zich bezighouden met de holistische geneeswijzen of complementaire geneeswijzen. Of het nou gaat om het afsluiten van overeenkomsten met zorgverzekeraars of het zorgen voor meer bekendheid en erkenning van onze beroepsgroep.

Onze missie

Wij willen een beweging in gang zetten waarbij de maatschappij niet meer denkt in termen van ziektekosten maar in termen van vitaliteitkunde. Nog altijd worden holistische geneeswijzen vaak gezien als alternatieve geneeskunde. Wij willen ons mooie vak omvormen tot complementaire, oftewel aanvullende zorg. Waarin de reguliere zorg nauw samenwerkt met onze vitaliteitsprofessionals. Omdat wij erin geloven dat een cliënt op die manier de beste kwaliteit van leven heeft tegen de juiste kosten. Mét behoud van menselijke maat.

Doelstellingen

De VIV is sinds 1999 dé beroepsvereniging voor professionele therapeuten die holistische werkmethodieken gebruiken. Onder holistische geneeskunde/geneeswijzen verstaan wij een geïntegreerde aanpak, waarbij aandacht is voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven.Wij hebben een brede groep van vitaliteitsprofessionals als leden. Behandelaars die werken volgens methodieken als natuurgeneeswijzen, psychosociale geestelijke begeleiding, lichaamsgerichte therapieën of homeopathie.De VIV ziet het als haar taak de belangen van haar leden in alle aspecten te behartigen. Dat doen we door:

  • Bekendheid te geven aan holistische/complementaire geneeswijzen;
  • Het VIV-ledenregister open te stellen voor wie de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden op deskundige wijze uitoefent (volgens VIV-richtlijnen en inzichten);
  • Ons in te spannen voor de normering voor opleidingen in de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden;
  • Regels op te stellen voor een verantwoorde beoefening van complementaire geneeswijzen; of een van de deelvakgebieden en door toezicht te houden op de naleving daarvan (conform de beroepscode en het klachten- en tuchtreglement);
  • Contacten te onderhouden met de overheid en andere disciplines;
  • Overeenkomsten te sluiten met zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen.